Naar inhoud

Home Mijn mensen Ontslaan Ontslag in verschillende situaties

Ontslag in verschillende situaties

Afhankelijk van de situatie, kan ontslag op verschillende manieren verlopen of om verschillende redenen gegeven worden.

U wilt een medewerker ontslaan

U verbreekt het arbeidscontract zonder dringende reden:
U ontslaat de werknemer en die mag onmiddellijk vertrekken. U betaalt dan een verbrekingsvergoeding. Deze is gelijk aan het loon dat u tijdens de opzegtermijn zou betalen en houdt ook rekening met verworven voordelen (bedrijfsauto, maaltijdcheques…)

Of

U laat uw werknemer verder presteren tijdens zijn opzegtermijn

U verbreekt het arbeidscontract om dringende reden:
U bent uw medewerker geen opzegtermijn of verbrekingsvergoeding verschuldigd

De werknemer kan het ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank:
U moet tal van wettelijke procedures volgen, Acerta adviseert u hierover

Uw medewerker neemt zelf ontslag

Als een medewerker zelf beslist uw bedrijf te verlaten, vraag dan een schriftelijk bewijs van het voornemen. Er bestaan wettelijke bepalingen over de minimumopzegtermijn en ook veel paritaire comités voor arbeiders wijken af van de termijnen en procedures. Niets belet u om de opzegtermijn in onderling akkoord anders af te spreken.

U beëindigt de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

U en uw medewerker kunnen met onderlinge toestemming de arbeidsovereenkomst beëindigen. De beëindiging moet schriftelijk gebeuren bij het einde van de arbeidsovereenkomst. U bepaalt samen het tijdstip waarop u de samenwerking stopzet. Er is geen wettelijke opzegtermijn en geen opzeggingsvergoeding verschuldigd.

U beëindigt de arbeidsovereenkomst omwille van contractbreuk

Er is sprake van contractbreuk als u de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreekt en u de werknemer van het ene op het andere moment aan de deur zet. Meestal gaat het dan om ontslag zonder dringende reden of zonder opzegtermijn. U bent verplicht uw werknemer een vergoeding te betalen.

Omgekeerd kunt u als werkgever compensatie eisen als een werknemer contractbreuk pleegt.

Ook als u de arbeidsvoorwaarden eenzijdig ingrijpend wijzigt, kan dat worden geïnterpreteerd als contractbreuk en bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd.

U beëindigt de arbeidsovereenkomst door overmacht

Wanneer een einde komt aan de arbeidsovereenkomst door overmacht, wordt het contract ontbonden. Overmacht is een onvoorziene gebeurtenis waardoor het voor u onmogelijk wordt verder arbeid te verschaffen (bijvoorbeeld na een zware brand in uw bedrijf) of het voor de werknemer onmogelijk is arbeid uit te voeren (bijvoorbeeld bij blijvende arbeidsongeschiktheid).

Het contract eindigt als u of uw medewerker overmacht inroept en als gevolg daarvan de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Opzegtermijn en vergoeding zijn dan niet verschuldigd.

Het contract van bepaalde duur loopt af

Als het ontslag van een medewerker samenvalt met het einde van een contract van bepaalde duur, moet u alleen de administratieve formaliteiten vervullen. U moet de volgende documenten overhandigen:

  • de loonafrekening
  • het ontslagbewijs C4
  • het getuigschrift van tewerkstelling
  • het vakantieattest
Uit de praktijk
Contact
Mijn mensen
Aanwerven
Evalueren
Motiveren
Verlonen
Ontslaan
Juridisch advies
Mijn bedrijf
Budget
Steun
Verplichtingen
Groeien
Internationaliseren
Optimaliseren
Juridisch advies
Uit de praktijk
Checklists
Interviews
Opleidingen
Infobank
Documenten
Publicaties
Infosessies
Nieuws
Partners
Toolbox
Acerta Tools
Berekeningen
Premiescoop
Over Acerta
Mijn profiel